Nu eşti învins decât dacă refuzi lupta. – Mircea Eliade

miercuri, 28 octombrie 2009

Columna lui Traian va fi restaurata

La Roma au inceput lucrarile restaurarii Columnei lui Traian, aceasta va fi pictata in culorile sale originale.

COLUMNA LUI TRAIAN este un monument care se afla la Roma mai exact in Forul Lui Traian la nord de forul roman si a fost ridicat în cinstea imparatului roman Traian fiind construit de arhitectul Apolodor din Damasc la comanda din Senatului roman.Columna lui Traian este un basorelief care prezinta luptele dintre romani si daci si a fost terminat in anul 113.

Columna are înălţimea de 30 m (cu postamentul - aproape 40 m). Este compusă din 18 blocuri cilindrice de marmură de Carrara suprapuse, pe suprafaţa cărora se desfăşoară în spirală friza, lungă de 200 m şi înaltă de 0,90 m la baza columnei şi de 1,25 m spre vîrful columnei (unde statuia împăratului a fost înlocuită, în 1587, cu o statuie a Sf.Petru). Diametrul columnei este de 3,50 m; în interiorul ei, o scară urccă pană în varf. Camera aflată în postamentul monumentului adăpostea urna funerară, de aur, a lui Traian. Basorelieful totalizează un număr de aproximativ 2.500 de figuri.

Glorificînd (dar fără exaltare retorică, grandilocventă) victoria împăratului în cele două războaie dacice, scenele columnei narează cu un realism şi uri dinamism impresionant o mulţime de episoade, reprezentînd o mare diversitate de figuri, scene, monumente, aspecte din natură, din viaţa cotidiană sau de tabără: totul într-o neîntreruptă continuitate, pe o friză helicoidală - formă care constituia o noutate absolută. Tratarea accentuată a planurilor crează efecte de lumină şi ce umbră foarte potrivite pentru o lucrare destinată să fie expusă în aer liber. (La origine, figurile şi toate elementele acestui basorelief erau pictate în diferite culori). Acelaşi personaj, împăratul, apare de 60 de ori - şi întotdeauna reprezentat din profil; prezenţa lui atat de des repetată leagă şi mai mult episoadele între ele, dand o perfectă unitate întregii naraţiuni. Remarcabilă este apoi alternarea continuă a unor momente eroice, dramatice sau solemne, cu scene, personaje şi detalii de viaţă cotidiană, pitoreşti sau anecdotice. De asemenea, obiectivitatea artistului - care, într-un monument celebrînd victoria, vitejia, caracterul roman, nu ezită totuşi să elogieze şi eroismul dacilor; sau, să noteze insuccesele şi chiar actele de cruzime ale romanilor.

Dar ceea ce este cu deosebire remarcabil aici este atitudinea umană a sculptorului (mai precis: a sculptorilor), care manifestă în mod cît se poate de evident sentimente de simpatie şi de compătimire pentru dacii învinşi, duşi în captivitate sau ucişi. Fără îndoială că, din punct de vedere artistic, scenele cele mai realizate sunt acelea care ilustrează rezistenţa şi eroismul dacilor.


Tehnica sculptorilor anonimi şi înaltul nivel artistic al Columnei au reprezentat un moment de culme în evoluţia sculpturii romane. Figurile îşi au, fiecare, personalitatea lor bine distinctă, mişcările proprii, naturale, spontane. Admirînd profund respingerea oricărui clişeu convenţional, libertatea formală şi compoziţională a autorilor Columnei, artiştii Renaşterii, desenînd adeseori scenele de pe Columnă, au fost întrucîtva influenţaţi de arta lor. Artă pe care noi avem privilegiul de a o putea admira din imediata apropiere: în Muzeul Naţional de Istorie din Bucureşti, calcurile perfect executate ale Columnei lui Traian în totalitatea ei îşi aşteaptă permanent vizitatorii. sursa: art-zone.ro

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Vă rugăm ca înainte de a vă expedia mesajul să vă alegeți un nume pentru a nu crea confuzii în dezbateri. Mulțumim pentru înțelegere.
Dacă nu aveți de spus nimic constructiv, nu scrieți. Nu vor fi publicate comentarii lipsite de sens sau în care sunt atacate organizații naționaliste și membri ai acestora.
„Fiecare va trebui să știe că pentru atitudinea sa va răspunde. Nu poate trăi pe lume o nație dispusă la toate părerile, la toate atitudinile...”