Nu eşti învins decât dacă refuzi lupta. – Mircea Eliade

luni, 26 decembrie 2011

Mişcarea Legionară de Rezistenţă. Cele 16 comunicate răspândite în Ţară: Comunicatul Nr. 1

COMUNICAT N. 1
_____________

N.B. - Citeşte reciteste, cugetă la cele scrise. Trece apoi textul mai departe dela mână la mână sau prin postă. Dacă poţi multiplică-l si răspândeste-l în mijlocul tineretului studenţesc şi muncitoresc. Nu te manifesta deschis. Nu lăsa urme. Misiunea ta e să arunci sământa cea bună, în tăcere, dar cu convingere. Va veni şi timpul culesului.

Lupta împotriva sistemului comunist ce-a pus stăpânire pe destinul neamului românesc a intrat într'o nouă fază. Răsturnarea structurilor neomeneşti impuse de 30 de ani nu va putea avea loc, atâta timp cât sufletul tineretului şi-al muncitorimei va fi dominat de falsele învăţăminte ale marxismului.
Acest sistem, impus sau susţinut prin ură şi minciună, prin îndoctrinare forţată şi tiranie, nu poate rezista în faţa adevărului. Prin toate mijloacele cinstite ce ne stau la îndemână vrem să reconstruim şi să impunem acest adevăr. Masele muncitoreşti şi cele studenţeşti trebuesc lămurite în primul rând, deoarece ele formează păturile revoluţionare ale naţiunei.
Nu e vorba de o lămurire deschisă. Situaţia din ţară nu o permite. Pentru moment trebue provocată numai curiozitatea şi interesul tuturor întru cunoaşterea adevărului istoric şi politic, precum şi planul luptei ce se va desfăşura..
Multiplicarea şi răspândirea Comunicatelor trimise de noi trebuie să devină grija numărul UNU a tuturor celor ce simt româneşte şi doresc prăbuşirea regimului hibrid cea a îngenuncheat naţiunea română.
Mijloacele de răspândire rămân la imaginaţia fiecăruia.
Nu insistăm decât asupra a două puncte:
1. Răspândirea să fie cât mai cuprinzătoare, pentru a atinge cât mai multă lume: Centre Universitare, Cămine, Asociaţii, Cercuri literare/Fabrici, Uzine, Ateliere.
2. Răspândirea să fie cât mai discretă, pentru a nu pune în pericol nici pe cel ce trimite, nici pe cei ce vor primi.
În această fază, eroismul deschis nu are niciun rost. Toată activitatea trebue dusă cu calm, bine gândită şi bine pusă la punct.

Nu avea încredere decât în omul verificat de zece ori. 
Cel mai sigur (pentru moment) e lucrul făcut de unul singur.
Nu te lăsa dus de elan şi entuziasm.
Nu te expune, împins de dorinţa de a face mai mult sau de plăcerea de a arăta că ştii mai mult decât alţii. Lupta aceasta de lămurire a lumei româneşti este luptă de termită, dusă în tăcere şi-n anonimat.

Nu uita o clipă că tot ceea ce faci e pentru a pregăti spiritul de acţiune al românilor şi a le deştepta din nou încrederea în viitorul neamului. E faza de tranziţie în haosul ce le întunecă aspiraţiile de 30 de ani încoace.
Fă-ţi datoria cu încredere şi curaj, ca şi când ai fi singurul ce poţi face acest lucru. Nu te înspăimânta de greul ce te aşteaptă, nici de primejdiile ce te pasc. Înfiorează-te de măreţia luptei pe care o vei duce pentru salvarea neamului din ghearele comunismului neuman şi perfid.

Mişcarea Legionară de Rezistenţă

Bucureşti, 25 iunie 1974.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Vă rugăm ca înainte de a vă expedia mesajul să vă alegeți un nume pentru a nu crea confuzii în dezbateri. Mulțumim pentru înțelegere.
Dacă nu aveți de spus nimic constructiv, nu scrieți. Nu vor fi publicate comentarii lipsite de sens sau în care sunt atacate organizații naționaliste și membri ai acestora.
„Fiecare va trebui să știe că pentru atitudinea sa va răspunde. Nu poate trăi pe lume o nație dispusă la toate părerile, la toate atitudinile...”