Nu eşti învins decât dacă refuzi lupta. – Mircea Eliade

marți, 27 decembrie 2011

Mişcarea Legionară de Rezistenţă. Cele 16 comunicate răspândite în Ţară: Comunicatul Nr. 2

COMUNICAT N. 2
_____________

N.B. - Citeşte reciteste, cugetă la cele scrise. Trece apoi textul mai departe dela mână la mână sau prin postă. Dacă poţi multiplică-l si răspândeste-l în mijlocul tineretului studenţesc şi muncitoresc. Nu te manifesta deschis. Nu lăsa urme. Misiunea ta e să arunci sământa cea bună, în tăcere, dar cu convingere. Va veni şi timpul culesului.

Mişcarea legionară (Garda de Fier), pe care regimul comunist o prezintă sub formele cele mai îngrozitoare şi urâte, constituie singura formă bărbătească şi nesdruncinată a naţionalismului românesc. În decursul acestor ani de suferinţă şi desnădejde, numai Mişcarea Legionară s'a menţinut în formă organizată şi combativă. Atât în ţară, cât şi peste hotare, legionarii n'au încetat o clipă lupta lor. În tăcere şi pe ascuns aici, deschis şi cu tărie acolo, ţi-au spus cuvântul, şi-au impus voinţa, au păstrat o credinţă, au ţinut sus un steag.
Niciun mijloc înjositor n'a fost precupeţit de guvernul RSR şi de serviciile de propagandă, pentru a smulge cununa de lauri ce încoronează Garda de Fier şi pentru a-i distruge prestigiul câştigat în rândurile neamului românesc. Au întrebuinţat minciuna, falsul, mistificarea, pentru a crea o imagine greşită a Mişcării şi pentru a da naştere la un sentiment de desgust şi ură faţă de ea, în rândul noilor generaţii româneşti.
Valuri întregi de tineret au fost hrănite cu cele mai mişeleşti neadevăruri, puse toate în sarcina Gărzii de Fier. Au crezut că, sub greutatea atâtor acuzaţii, Legiunea se va prăbuşi şi va dispare din sufletul omului şi din istoria neamului.
Trudă zadarnică pentru călăii roşii! Legiunea nu poate fi distrusă prin prigoană, tortură sau moarte. Cu atât mai puţin îi pot fi vătămătoare calomnia şi minciuna, când se adapă din adevăruri eterne, slujeşte dreptatea omului şi se sacrifică pentru înălţarea românismului.

Dimensiunile legionare nu se măsoară cu metrul dialecticei materialiste! Comunismul trăeşte în moment; Legiunea trăeşte în veac. Comunismul se complace în ură; Legiunea înfloreşte în dragoste.Comunismul asupreşte neamul; Legiunea svâcneşte în neam şi luptă pentru el.
Deaceea, milioane de studenţi, tărani şi muncitori, nu mai pot crede acuzaţiile svârlite de propagandă comunistă. Sufletele lor se deschid spre adevăruri ce le-au fost schimonosite sau interzise.
Şi-atunci, primul gând îl poartă către Garda de Fier. Simt nevoia unei lumini care să-i călăuzească spre orizontul unei vieţi omeneşti şi demne.
Nu vor fi dezamăgiţi! În doctrina legionară vor găsi fărâma de adevăr şi speranţă ce ridică omul. În principiile economico-sociale ale Mişcării vor găsi calea împlinirilor materiale şi-a justiţiei sociale. În lupta continuă a Gărzii de Fier vor găsi bucuria de a lua parte la răsturnarea hidrei comuniste şi înscăunarea unei noi lumi de armonie şi frăţietate.
Mişcarea Legionară e prezentă în tot locul. Caut-o, de te îndeamnă cugetul şi dragostea de neam. O vei afla, nu te îndoi!

Mişcarea Legionară de Rezistenţă

Cluj, 24 iulie 1974.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Vă rugăm ca înainte de a vă expedia mesajul să vă alegeți un nume pentru a nu crea confuzii în dezbateri. Mulțumim pentru înțelegere.
Dacă nu aveți de spus nimic constructiv, nu scrieți. Nu vor fi publicate comentarii lipsite de sens sau în care sunt atacate organizații naționaliste și membri ai acestora.
„Fiecare va trebui să știe că pentru atitudinea sa va răspunde. Nu poate trăi pe lume o nație dispusă la toate părerile, la toate atitudinile...”