Nu eşti învins decât dacă refuzi lupta. – Mircea Eliade

vineri, 14 ianuarie 2011

În 1987, publicaţia anti-românească Revista mea, editată în Israel, cerea extrădarea lui Horia Sima!

Zilele trecute, camarazii de la noua publicaţie pe internet destinată naţionaliştilor, Naţionalist Media, au publicat un material, din 1990, extras din publicaţia evreiască intitulată "Revista mea". Astfel ne-am adus deaminte că în arhiva noastră, Media NAT, avem şi noi astfel de articole publicate de sus-amintita publicaţie. Unul dintre aceste articole îl publicăm mai jos şi se intitulează "Horia Sima în ... Israel". Semnatarul materialului, care duhneşte a anti-românism, un oarecare Iosif Petran, cerea, în articolul publicat la data de 17 iulie 1987, extrădarea lui Horia Sima în Israel. De ce nu s-a materializat cererea cuprinsă în rândurile delirante scrise de Petran? Cel mai probabil pentru că imediat după război NATO şi serviciile secrete occidentale au colaborat cu Horia Sima şi Mişcarea Legionară în acţiunile contra regimului bolşevic de la Bucureşti şi nu dădea deloc bine ca un partener al "lumii libere occidentale" să fie extrădat şi "judecat" în Israel pentru ... "Crime Împotriva Umanităţii".

Horia Sima în...Israel

De ani de zile, revista noastră şi-a făcut o datorie de onoare din demascarea leprelor legionare fugite din România - scăpate de dreapta pedeapsă - şi refugiate în Apusul prea tolerant. Credem că a sosit momentul ca reprezentanţii alialei române din Israel - şi în primul rînd deputatul Ityhak Artzi, avocat de profesie - să întreprindă demersurile legale pentru a cere extrădarea din Spania, către Israel, a ultimului ştab nazist încă rămas în viaţă. Au murit Hitler şi Mussolini, Quinsling şi Syalassy, Pavelici şi Vlasov, mosley şi Henlein. A murit şi Franco; din 1975, regele liberal Juan Carlos de Bourbon şi premierul socialist actual Felipe Gonzales, conduc o ţară democratică, ţară care întreţine cu noi relaţii diplomatice normale. Mai mult, Israel şi Spania sînt asociate, în cadrul Pieţei Comune europene.Iar pentru a dovedi Crimele Împotriva Umanităţii comise de Sima - primul act al "soluţiei finale" a fost pogromul de la Bucureşti, din ianuarie 1941, condus de acest pitic bănăţean) împreună cu răposatul întru Dracul Trifa) - nu tocmai dovezile juridice lipsesc: trăiesc aici sute şi mii de martori oculari, deţinem destule documente, arhivele româneşti ne pot furniza altele.
Dacă Domnul, din motive greu de înţeles pentru noi numai oamenii, i-a permis acestui degenerat să mai supravieţuiască, ar fi o greşeală de neiertat ca noi să nu facem tot posibilul - şi chiar imposibilul - pentru traducerea lui Sima şi a acoliţilor lui, în faţa unui tribunal necruţător. De peste patru deceniiSima trăieşte liber în Spania; umblă în cămaşa verde a ucigaşilor, ţine întruniri şi patroneză comemorări, rescrie istoria falsificând-o, predică ura antisemită. Cum mai putem noi pretinde respect ca "şevet israeli me moţa rumanit" în alte domenii, cîtă vreme noi nu ne-am sancţionat torţionarii? Oare să avem într-adevăr o fire de sclavi balcanici? Să putem noi dormi liniştiţi, cîtă vreme Sima şi "ai lui flăcăi" viermănoşi se plimbă, beau şi mănâncă..., trăiesc? De ce să se ocupe de pedepsirea altor criminali hitlerişti numai evreul gălăţean Serge Klarsfeld, numai Simon Wiesenthal şi numai doamna Beate Klarsfeld (nemţoaică şi creştină), numai defunctul dentist Kremer (z.l.) în ultimii lui ani de viaţă - iar noi nu?

Zilele trecute, ne-a parvenit fotocopia unei Circulare adresată de Horia Sima, care încă îşi zice "comandant al mişcării legionare", derbedeilor lui împrăştiaţi ca  şobolanii prin lume; cîţi au mai rămas. Ce scrie într-o românească scîlciată, piticul? Iarăşi "complotul iudaic", iarăşi Elena Lupescu etc. Şi în plus: un atac împotriva revistei noastre. Şi o informaţie: sclerozaţi verzi au constituit la Madrid (!) un "centru de studii şi luptă anti-jidovească", condus de "camaradul" Nicolae Roşca, ajutat de "domnul ministru" Radu Budişteanu. Precizăm că Sima editează de 24 de ani publicaţia "Ţara şi exilul" - Curier informativ al mişcării legionare - şi că adresa acestui cuib de năpârci este P1. Republica Dominicană, 1-3 D. 28016 Madrid. O informaţie amuzantă: în "redacţie" figurează văduva neconsolată şi pe veci zdruncinată a căpeteniei legionare Vasile Marin, căzut "eroic" ca o balegă în cursul unei ceremonii fasciste. Bineînţeles, "doamna" e demult botezată şi "romanizată" şi ciobanizată.
Ceva bun are totuşi misiva lui Sima: cîteva din adresele "împuterniciţilor" lui. E bine să le ştim, pentru alte cereri de extrădare. Iată-le: Faust Brădescu, Creţu Dumitru, Verca Filon, Marin Bărbulescu, Aurel Ionescu, Alexandru Suga, Paul Nikolai, Mircea Dimitriu, Traian Popescu, Chirilă Ciuntu, Ronnet Alexandru.. (Deşi, astăzi, aproape toţi cei menţionaţi sunt trecuţi în veşnicie, am eliminat adresele publicate de respectiva publicaţie evreiască, din motive lesne de înţeles - notă Lupta NS) Ne lipsesc deocamdată adresele altor legionari care ar avea destule de mărturisit: Bălaşu din Canada, Burlacu din Statele Unite, Alexandru Silistreanu din Sao Paolo, Brazilia. Pe măsură ce le vom obţine, cu ajutorul cititorilor noştri din ţară şi de peste hotare, le vom publica.
Însă "greul" cade pe umerii reprezentanţilor alialei "române" de aici. Noi am scăpat atunci, părinţii şi fraţii noştri, nu! De ce ar fi expulzaţi sau extrădaţi numai Demianiuk, Artukovici, Trifa, Linnas - şi nu Sima, cu ucigaşii lui_ Demianiuk - dacă acuzatul din boxă este într-adevăr "Ivan cel Groaznic", de la Treblinka - nu a fost decît un jandarm sadic, aproape analfabet. În timp ce Sima a fost vice-peşedinte al Consiliului de miniştri, la Bucureşti! Iar pîrîtul Budişteanu, ministru!
Procesul de la Nuerenberg nu s-a terminat. iudaismul român nu are voie să tacă.
IOSIF PETRAN
("Revista mea", 17 iulie 1987)

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Vă rugăm ca înainte de a vă expedia mesajul să vă alegeți un nume pentru a nu crea confuzii în dezbateri. Mulțumim pentru înțelegere.
Dacă nu aveți de spus nimic constructiv, nu scrieți. Nu vor fi publicate comentarii lipsite de sens sau în care sunt atacate organizații naționaliste și membri ai acestora.
„Fiecare va trebui să știe că pentru atitudinea sa va răspunde. Nu poate trăi pe lume o nație dispusă la toate părerile, la toate atitudinile...”