Nu eşti învins decât dacă refuzi lupta. – Mircea Eliade

marți, 1 mai 2012

1 Mai - Ziua tuturor celor ce muncesc

Postaciul de serviciu abandonat în redacția realitatea.net publică astăzi pe pagina de internet pomenită: „ZIUA MUNCII era deja sărbătorită în Germania în momentul în care naziştii au preluat puterea. În încercarea de a-i câştiga pe muncitori de partea sa, Afold Hitler a declarat ziua de 1 MAI sărbătoare naţională. ZIUA MUNCII a fost astfel confiscată, în scopul propagandei naziste.”

Dincolo de faptul că repetă obsesiv și fără rost (cu excepția intenției de a fi mai bine „văzut” de Google) sintagma „ZIUA MUNCII”, de vreo 5-6 ori într-un text de câteva rânduri care mai conține şi greșeli de tehnoredactare, sunt împrăștiate o mulțime de minciuni.

Adevărul este că 1 MAI a fost decretată ca zi liberă pentru prima dată în Germania de regimul național-socialist condus de Adolf Hitler și simboliza unitatea dintre muncitor și statul național. Când mai sărbătoriţi 1 Mai, amintiţi-vă unde a fost decretată pentru prima dată ca zi liberăAstăzi sărbătoarea este confiscată de către stângiştii din întreaga lume. Adolf Hitler cucerise deja muncitorimea în mare parte şi nu prin sărbători festiviste ci prin programul Partidului Național-Socialist al Muncitorilor Germani. Atașamentul față de muncitori a fost sincer și dovedit de grija pe care o aveau statul și NSDAP față de toţi lucrătorii de la cel cu dalta şi ciocanul la cel cu peniţa sau bisturiul. Căci în regimul naţional-socialist unitatea socială s-a realizat prin justa apreciere a lucrătorilor şi nu prin învrăjbirea claselor sociale prin uniformizarea lor în sărăcie. Pentru prima dată muncitorii au fost recompensaţi echitabil pentru munca lor, condiţiile de muncă au fost ridicate la standarde nemaiîntâlnite în altă parte. Au fost introduse pentru prima dată standarde pentru noxe, luminozitate, aerisire.... Citeşte aici să vezi cum avea grijă de lucrători regimul naţional-socialist.

Ne bucurăm că am achiziţionat cartea "Timpul liber al muncitorului", autori Th. Martinescu-Asău şi George Macrin, publicată în anul 1942, editată în colecţia "Muncă şi Lumină". Bucuria este şi mai mare pentru că aceasta conţine autograful autorului Th. Martinescu-Asău pentru poetul Vasile Voiculescu - fost deţinut politic în comunism. Acum cartea se află în biblioteaca naţionaliştilor autonomi din Timişoara şi putem face o copie pentru ca "reporterul" iRealitatea să cunoască organizaţiile care se ocupau în regimul naţional-socialist şi cel fascist italian de recreerea lucrătorilor. Vom reproduce, pe viitor, pasaje semnificative din această carte. Acum reproducem "CONCLUZII ASUPRA ORGANIZĂRII TIMPULUI LIBER ÎN GERMANIA ŞI ITALIA".

"Precum am văzut, singurele ţări în care problemele organizării timpului liber s-a pus serios sunt Germania şi Italia. Organizaţiile respective cu specificul lor naţional şi social, s-au desvoltat organic prin propriile lor mijloace, ajungând să antreneze întregul popor pe drumul înfrăţirii şi progresului social.
Pilda celor două organizaţii, "Dopolavoro" şi "Kraft durch Freude" arată, în mod incontestabil, că munca unui popor nu poate fi organizată serios, dacă nu se organizează şi timpul lui liber.
Într-adevăr, pe lângă minunatele rezultate de instrucţie şi culturalizare a masselor, obţinute prin organizarea timpului liber, s-au obţinut rezultate nebănuit de importante ţi anume:
1. Prin antrenarea întregului popor în jurul activităţilor timpului liber au dispărut deosebirile ce provocau ura de clasă, ajungându-se la înfrăţirea dintre toate categoriile sociale.
2. S-a format o adevărată comunitate de muncă şi de viaţă. Munca a devenit dintr-o povară, o plăcere şi o onoare.
3. Producţia a crescut şi în cantitate şi în calitate, pentrucă muncitorul e mulţumit, e sănătos şi conştient că munca lui e datorie faţă de poporul prin care trăeşte şi el şi familia lui.
Aceste rezultate sunt recunoscute şi de cei mai categorici duşmani ai regimurilor politice din Germania şi Italia. De aceia abstrăgând faptul că poporul român se găseşte aliniat în acelaş front de luptă, pilda germană şi cea italiană trebue să se impue  şi la noi.
Organizarea timpului liber a întregului popor român a devenit o trebuinţă de viaţă."

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Vă rugăm ca înainte de a vă expedia mesajul să vă alegeți un nume pentru a nu crea confuzii în dezbateri. Mulțumim pentru înțelegere.
Dacă nu aveți de spus nimic constructiv, nu scrieți. Nu vor fi publicate comentarii lipsite de sens sau în care sunt atacate organizații naționaliste și membri ai acestora.
„Fiecare va trebui să știe că pentru atitudinea sa va răspunde. Nu poate trăi pe lume o nație dispusă la toate părerile, la toate atitudinile...”