Nu eşti învins decât dacă refuzi lupta. – Mircea Eliade

luni, 17 septembrie 2012

Național-socialismul și minoritățile

Statul național român, în concepția Național-Socialistă, trebuie să facă o diferențiere în ceea ce privește tratamentul și solicitudinea de acordat minorităților. Această diferențiere este determinată prin raporturile de loialitate ale acestor minorități față de poporul român și față de ideea de stat național, cât și de aportul creator pe care acestea l-ar aduce în opera de regenerare a nației noastre.

În lumina acestor considerațiuni, constatăm că singura minoritate care-și poate racorda aspirațiunile spirituale și etnice cu interesele vitale ale poporului român este minoritatea germană. Și în acest consens organic de aspirații și interese vitale, ideea național-socialistă joacă un rol de cheag. Nimic nu poate apropia conștiința minorității germane de conștiința poporului român, decât sentimentul comun că lucrăm, inspirați de aceeași idee măreață, la regenerarea întregii vieți naționale și europene.

Pe de altă parte, intima colaborare a poporului român cu minoritatea germană, cea dintâi minoritate de la noi necontaminată de niciun fel de veleitate iredentistă, va asigura ordinii și civilizației în lăuntrul țării o bază organică unei evoluții sociale și disciplinate.

Doctrina național socialistă consideră orice fel de veleități iredentiste ca o acțiune de subminare a statului-național, care trebuie combătută cu ultima rigoare.

Dimpotrivă, comunitatea sufletească cu minoritatea germană trebuie promovată din toate puterile. Credința și loialitatea teutonică, au rămas proverbiale în educația lumii; aceste admirabile însușiri trebuiesc relevate, încurajate și simulate mai ales atunci când departe de orice divergențe naționale ele vin să consolideze toate nădejdile noastre de viitor.
_____________
1). Capitol  extras din lucrarea „CREZ NOU (ideia național-socialistă)”, de Ștefan Tătărescu - președinte al Partidului Național Socialist Român -, 1932.
2). În imagine este reprodus simbolul național-socialiștilor germani din România. Este singura comunitate de germani din afara Reichului care nu a adoptat „vulturul de fier” al celui de-al Treilea Reich. Au ales să stilizeze un vultur cu puternice influențe provenite de la „acvila națională” a statului român. Vulturul cu aripile semi-deschise simboliza deopotrivă legătura de sânge cu poporul german și loialitatea față de statul român.

Notă Lupta NS:
Comunitatea germană din România și-a exprimat loialitatea și interesul de trăi în interiorul granițelor statului român atunci când Fuhrerul a cerut un raport cu privire la conflictul româno-maghiar.

Referitor la situatia din Transilvania, ambasadorul Reichului, Wilhelm Fabricius, scria Fuhrerului în telegrama secretă nr. 1326, de la 1 august 1940, în care preciza: 

1. Istoric. Transilvania (provincia revendicată de Ungaria -- n.n.) a fost, de la colonizarea germană, cu 800 de ani în urmă, independentă din punct de vedere statal, sub supremaţie schimbătoare... Abia în 1868 sub presiunea constrângerii (Habsburgilor - n.n.) Transilvania a fost încorporată monarhiei statului maghiar şi maghiarizată sistematic. Deci Ungaria a stăpânit Transilvania în mod trecător, timp de 50 de ani. 

2. Etnic. Revendicarea maximală maghiară cunoscută până acum se întinde supra Satului Mare si a celei mai mari părţi a Transilvaniei, cu 54.600 km ... După raportul populaţiei (3/5 români faţă de 2/5 unguri, secui maghiarizaţi si alţii -n.n.) li s-ar cuveni ungurilor abia 2/5 din spaţiul pretins. Banatul propriu-zis în măsura în care a revenit României în 1919 nu este revendicat de unguri, fiindcă are un procent mic de tot de unguri... 

3. Economic. Transilvania formează din timpuri străvechi un spaţiu economic... care, în cazul satisfacerii pretenţiilor maximale maghiare ar fi tăiat. În special ar fi separate una de alta regiunea industrială de cea agrară si acestea ar pierde reciproc teritoriile de desfacere. 

4. Biologic. Poporul român este tânăr din punct de vedere biologic şi în creştere. Ţărănimea este sănătoasă si bogată în copii. Poporul maghiar stagnează de secole. Statul maghiar se menţine biologic numai prin abordarea permanentă si maghiarizarea a tot felul de naţiuni străine. 

5. Din punctul de vedere al germanilor etnici, îndeplinirea revendicărilor maximale maghiare ar rupe grupul etnic din Transilvania şi i-ar tăia pe germanii de la nord de Valea Târnavei, în număr de 61.000, de ceilalţi 192.000. Prin aceasta, ambele părţi ar fi sensibil slăbite faţă de poporul statului respectiv, în nord ar fi pradă maghiarizării, iar în sud ar fi sugrumaţi din punct de vedere economic. Germanii din Satu Mare ar trebui colonizaţi în altă parte, în măsura în care, de la dominaţia românească încoace, au putut fi demaghiarizaţi cca 3000 de capete!

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Vă rugăm ca înainte de a vă expedia mesajul să vă alegeți un nume pentru a nu crea confuzii în dezbateri. Mulțumim pentru înțelegere.
Dacă nu aveți de spus nimic constructiv, nu scrieți. Nu vor fi publicate comentarii lipsite de sens sau în care sunt atacate organizații naționaliste și membri ai acestora.
„Fiecare va trebui să știe că pentru atitudinea sa va răspunde. Nu poate trăi pe lume o nație dispusă la toate părerile, la toate atitudinile...”