Nu eşti învins decât dacă refuzi lupta. – Mircea Eliade

1988: Primele grupări NS Autonome


articol de Christian Malcoci
Se scrie şi se dezbate prin diferite locuri, cum că mişcarea Naţional-Socialiştiilor Autonomi Liberi a luat fiinţă prin anii 90. La fel se specifică şi pe site-ul wikipedia. 

De fapt, grupări autonome au apărut deja din anul 1988, când au început să fie folosite metode noi pentru atingerea scopurilor politice, evitând urmărirea din partea autorităţilor. Prin dinstrubuirea primului număr al „Schwarze Fahne” (Steagul Negru) în iunie 1988, a fost dat startul dezvoltării şi răspândirii Naţional-Socialiştilor Autonomi. Grupările apărute în regiunile Ruhr şi Rhein şi-au început imediat activitatea.

După cum arată extrasele următoare din presa vremii, era vorba de grupări autonome de Naţional-Socialişti Autonomi cu o concepţie scurtă dar cuprinzătoare. 

Extras din Steagul Negru, nr.1 pag.2, iunie 1988: „Mişcarea este formată in Vest din grupuri locale, independente şi autoadministrate de Naţional-Socialişti Autonomi, care ajută la îndeplinirea obicetivelor noastre, prin corelarea cu concepţiile noastre politice şi sociale, pentru a răzbi şi dobândi victoria politică. Dezavantajul îl constituie coordonarea grupărilor locale pe plan regional şi naţional pentru a concentra puterea acestora de luptă. Însă acestă problemă poate fi rezolvată, dat fiind că liderii locali ai grupărilor se cunosc între ei şi îşi pot corela activităţile.”

Centrul de greutate al activităţiilor Naţional-Socialiştilor Autonomi din regiunea Ruhr îl constituia oraşul Witten. Gruparea locală a ieşit în public prin toate modalităţile disponibile, inclusiv marşuri neanunţate prin zona centrală a oraşului. În zonele controlate de grupare din oraş, erau efectuate controale pe timpul nopţii, astfel că s-au instituit „zone interzise” pentru militanţii de stânga violenţi. După ce Curtea Constituţională din landul Nordrhein-Westfalen nu a reuşit să desfiinţeze gruparea, a continuat urmărirea din partea autorităţilor prin invocarea „asocierea în vederea comiterii de infracţiuni” – procesele au dus la arestări şi condamnări a unor camarazi, care însă nu au frânat activităţile grupării. 

Alte succese în diferite oraşe nu s-au lăsat aşteptate şi astfel Naţional-Socialiştii Autonomi au devenit o prezenţă constantă în decursul anilor în lupta pentru Cauza noastră din regiunile Ruhr şi Rhein. Camarazii şi-au dobândit astfel un renume ca luptători încăpăţânaţi, hotărâţi şi neabătuţi – deziderate care îi recomandă pentru termenul de „independenţi” sau „autonomi”. 

Extras din „Frontul Nou”, nr. 48, pag.17, iulie 1988: ”Din luna mai apare publicaţia „Steagul Negru”, având ca scop coordonarea şi alinierea politică unitară a grupărilor naţionaliste autonome din Vest. Naţional-Socialiştii Autonomi nu se opresc, chiar dacă sunt urmăriţi sau arestaţi iar „Steagul Negru” nu trebuie nici comandat, nici plătit, el vine pur şi simplu. Un spirit care scoate autorităţile din minţi cutreieră Vestul - Naţional-Socialiştii Autonomi!