Nu eşti învins decât dacă refuzi lupta. – Mircea Eliade

Activitate protejată de lege!

Constituţia României
 
Art. 30, alin. 1

"Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public sunt inviolabile."

Constituţia europeană

Articolul 11

Libertatea de exprimare şi de informare

(1) Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau de a transmite informaţii sau idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere.

(2) Libertatea şi pluralismul mijloacelor de informare în masă sunt respectate.

NU ÎNCĂLCAŢI LEGEA!