Nu eşti învins decât dacă refuzi lupta. – Mircea Eliade

joi, 31 mai 2012

Dezastrul de la Cetăţile dacilor din Munţii Orăştie

Afirmaţiile făcute recent de Ministrul Culturii, Mircea Diaconu, cu privire faptul că România riscă să piardă statutul de protecţie UNESCO a fortăreţele dacice din Munţii Orăştie este o recunoaştere şi în acelaşi timp un semnal de alarmă referitor la starea jalnică în care se găseşte întreg patrimoniul cultural din ţara noastră.

În acest moment statutul de protecţie UNESCO îşi întinde umbrela asupra a şapte zone de la noi din ţară: Delta Dunării (1991), Mănăstirea Horezu (1993), Bisericile pictate din nordul Moldovei (1993), Așezări săsești cu biserici fortificate din Transilvania (1993), Fortărețe dace din Munții Orăștie (1999), Biserici de lemn din Maramureș (1999) şi Centrul vechi istoric din Sighișoara (1999). Statutul de monument UNESCO atrage cu sine o greutate de imagine şi o importanţă covârşitoare recunoscută la nivel internaţional, care contează deosebit de mult în promovarea şi marketing-ul care poate fi făcut unui monument sau unui sit arheologic. Toate se transpun în cele din urmă într-un număr mai mare de turişti care se arată dornici să le viziteze.Totuşi problemele pe care aceste edificii, hai să spunem cele mai de preţ ale patrimoniului românesc, le au, arată că nu ştim şi nu suntem pregăţi să-i primim pe aceşti turişti şi mai mult decât atât ne batem joc de moştenirea înaintaşilor şi recunoscută de alţii.

Lipsa căilor de acces, a parcărilor, a locurilor de cazare, a unor utilităţi elementare, slaba gestinoare a traseelor care pot fi urmate de turişti, sunt principalele inconveniente peste care mulţi vizitatori trebuie să treacă pentru a putea să meargă să vadă aceste bijuterii. Dacă unii se dovedesc a fi de acord cu acestea, intervine lipsa de interes pentru obiectivul respectiv şi probabil din cele şapte obiective protejate de UNESCO în România, cetăţile din Munţii Orăştie stau cel mai rău la acest capitol. Acoperite cu vegetaţie, cu o pază şi o gestionare slabă, cu extrem de rare acţiuni de restaurare şi conservare, la discreţia braconierilor şi insuficient explorate arheologic vestigiile sunt la nivlul multora dintre edificiile sau siturile arheologice de categoria A de la noi.

Dacă vă întrebaţi de ce nu vă putem spune informaţii clare cu privire la numărul de turişti români şi străini care vin anual aici este pentru că nu se pot face astfel de statistici - nu are cine! Raportul de monitorizare al CNR UNESCO din 2009 specifică foarte clar acest aspect. La care se mai adaugă unul extrem de revoltător pentru orice turist din lume - nu există personal - ghizi - care să vă prezinte locurile. Sunt doi specialişti de la Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane care se deplasează aici doar când se fac solicitări exprese. În plus singurul punct de informare din întreaga zonă există la Costeşti. Şi totuşi dacă aceste monumente UNESCO arată aşa, ce pretenţii ar trebui să emitem în cazul celorlalte care nu sunt de această categorie...

Dacă pentru mănăstirea Horezu, bisericile pictate din nordul Moldovei, unele din așezări săsești cu biserici fortificate din Transilvania, biserici de lemn din Maramureș şi centrul vechi istoric din Sighișoara mai există o utilitate practică ce determină o serie de lucrări de reparţie, cetăţile dacice sunt total izolate şi nu deţin acest atu. Delta Dunării intră în patrimoniu UNESCO ca biosfera şi nu este obiect al discuţiei noastre.

Ultimele reacţii ale Ministrului Culturii

Aceste zone intrate în patrimoniul mondial sunt atent monitorizate, nu doar de experţi ai statului respectiv, ci şi de reprezentanţi ai UNESCO. O dată la doi ani se întocmeşte un raport cu privire la starea acestor edificii, în plus şi experţii Comitetului Patrimoniului Mondial îşi fac evaluările şi monitorizările lor.

Totuşi concluziile şi sesizările experţilor rămân fără răspuns de cele mai multe ori, chiar şi acolo unde lucrurile stau mult mai bine decât la Cetăţile dacilor din Munţii Orăştie. Amintim aici şi raportul privind starea de conservare a bisericilor pictate din Bucovina, despre directorul DJCCPN Suceava nu avea cunoştinţă, deşi îi fusese adresat şi domniei sale la vreo şase luni de când acesta fusese întocmit.

După ce chiar înainte de investitură în programul de guvernare al noului cabinet se amintea între priorităţi că, în cazul cetăţilor dacice "este absolut necesară reglementarea statutului lor la nivel legislativ, oprirea degradării prin implementarea unor măsuri concrete de protecţie, conservare şi restaurare, precum şi eliminarea totală a furturilor de piese dacice prin asigurarea unor perimetre de pază", noul minitru a făcut un drum spre această zonă, iar reacţiile au fost pe măsura distrugerilor.

"Cetăţile dacice sunt protejate UNESCO. Ce facem noi cu asta? Nimic. Şi, dacă cumva vine un control UNESCO, pierdem statutul. Deci dacă nu facem ceva cu urgenţă maximă pierdem statutul de protecţie UNESCO pentru cetăţile dacice", a spus, într-o conferinţă de presă, ministrul Diaconu.

El a adăugat că autorităţile care au atribuţiuni legate de aceste obiective şi Ministerul Culturii trebuie să acţioneze "cu foarte mare viteză". Mircea Diaconu a precizat că situl Sarmizegetusa este aproape în paragină şi "creşte pădurea peste el".

"Ce facem noi cu el? Paragină. Creşte pădurea peste. Arborii de acolo par mai importanţi decât vestigiile. E de neînţeles lucrul acesta", a spus Diaconu.

Ministrul Culturii a anunţat că, în trei săptămâni, îşi propune să dea un răspuns final în ceea ce priveşte rezolvarea problemei cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei şi să adune la aceeaşi masă administraţia publică locală, Consiliul Judeţean, specialiştii şi Ministerul Culturii pentru a găsi o soluţie.

El a promis că în maxim trei săptămâni îşi propune să meargă la Sarmizegetusa pentru a prezenta răspunsul public al ministerului cu privire la soluţiile pentru aceste obiective.

Pentru acurateţea informaţiilor trebuie spus că există surse de informare destul de bogate despre aceste vestigii pornind de la site-ul UNESCO, la cel al INMI (Institutul Naţional al Monumentelor Istorice), la cimec.ro şi altele. De asemenea pe site-ul http://www.cnr-unesco.ro se pot gasi si rapoartele de monitorizare ale acestor edificii.

Ce ar însemna pierderea statutului UNESCO

În primul rând cetăţile dacilor riscă să pierdă promovarea care se realizează prin intermediul UNESCO. De asemenea protecţia şi atenţia deosebită de care au parte aceste edificii va fi limitată la ceea ce se întâmplă cu monumentele aflate în LMI (Lista Monumentelor Istorice), categoria A. Altfel spus sunt de importanţă naţională, dar cum se comportă autorităţile, proprietarii sau gestionarii cu sute, dacă nu mii de astfel de monumente se vor ocupa şi de ele. Ţinând cont că sunt în zone mai puţin accesibile vor rămâne cel mai probabil pradă braconierilor, mai mult decât sunt în prezent. Ca atracţii turistice abia dacă sunt azi vizitate, ce ar însemna o excludere din lista UNESCO, dacă nu o decădere şi mai mare. Lipsa de coordonare în ceea ce priveşte explorarea arheologică, conservarea şi punerea în evidenţă a noilor descoperiri, va fi desăvârşită.

Ce se află sub protecţia UNESCO în Munţii Orăştiei

Cele șase fortărețe care au format sistemul defensiv al lui Decebal şi care fac acum parte din patrimoniul cultural mondial UNESCO sunt Sarmizegetusa Regia, Luncani - Piatra Roșie, Costești - Blidaru, Costești - Cetățuie, Căpâlna și Bănița. Acestea, construite în stilul murus dacicus, au fost ridicate între secolul I î.Hr. și secolul I d.Hr. pentru apărare și protecție contra cuceririi romane. Ele reprezintă o imagine bine păstrtă a Epocii Fierului în România.

1. Sarmizegetusa Regia - Grădiştea Muncelului sau Dealul Grădiştii (capitala regatului lui Decebal), situată pe versantul sudic şi culmile muntelui Muncelu, a fost construită în relaţie cu zăcămintele de fier din vecinătate (de altfel, în zonă au funcţionat cele mai mari ateliere de prelucrare a metalelor din sud-estul Europei. Situl antic este construit în întregime pe terase antropogene: cetatea înconjurată de ziduri, sanctuarele monumentale, atelierele înfloritoare, locuinţele, elementele de captare şi filtrare a apei potabile, apar structurate de un sistem de drumuri coerent şi bine întreţinut. Aspectul grandios al aşezării în momentul cuceririi romane, ca şi funcţiile economice evidenţiate de săpăturile sistematice, i-au determinat pe arheologii sitului să considere complexul de construcţiii care se aliniază de-a lungul a aproape 6 km, ca o aşezare protourbană sau un oraş.


Săpăturile arheologice sistematice din ultimele cinci decenii au evidenţiat trei zone funcţional diferite: 1. cetatea; 2. zona sacră; 3. aşezarea civilă. După cucerire, romanii au reamenjat cetatea, mărindu-i suprafața, fără a respecta însă traseul zidurilor dacice sau tehnica de construcție a acestora. Dintre edifiicile de remarcat este aşa-zisul "Soare de andezit", sanctuarul calendar, dar şi sistemul de drenaj şi de aducere a apei în cetate.

2. Cetatea dacică de la Luncani - Piatra Roşie. Pe platoul denumit Piatra Roşie, situat la 832 m altitudine a fost ridicată o cetate dacică, ce a funcţionat între secolul I a. Hr. şi secolul I p. Hr. Platoul este înconjurat aproape din toate părţile de prăpăstii, singura cale de acces fiind din direcţia estică. Cetatea a făcut parte dintr-un sistem de fortificaţii dacice, având rolul de a apăra capitala statului dac condus de Burebista, Sarmizegetusa Regia, de un eventual atac dinspre nord. Cetatea a fost prevăzută cu două incinte fortificate ridicate în etape diferite.


Prima începută probabil în timpul lui Burebista şi terminată de urmaşii săi, iar a doua construită la sfârşitul secolului I p. Hr., pe coasta estică a dealului, ca un veritabil avanpost. În numeroasele campanii efectuate după anul 1943, au fost descoperite artefacte autohtone şi importate din cetăţile elenistice de pe malul Mării Negre şi din Imperiul Roman. Tot arheologic, s-a stabilit că cetatea a fost distrusă în anul 106, în timpul celui de-al doilea război daco-roman, de către legiunile romane.

3. Cetatea dacică de la Costeşti-Blidaru este cea mai importantă verigă din ansamblul de apărare din Munţii Orăştiei, posedând la rândul ei un sistem exterior de fortificare. Astfel, la est şi nord-est de Blidaru, pe platoul Făeragului şi Grădina Făeragului (558 m altitudine) erau amplasate trei turnuri de pază. Alte turnuri supravegheau împrejurimile de pe Curmătura Făeragului, de la Poiana Popii, Şesul Ciorii şi Poiana lui Mihu. De pe versantul nord-vestic, turnul rectangular de la Poiana Pertii completa sistemul defensiv.


Cetatea a fost ridicată după domnia lui Burebista, în a doua jumătate a sec. I a. Hr., şi are cea mai coerentă planimetrie dintre citadelele dacice, reprezentând o capodoperă a arhitecturii militare dacice. Utilizarea meşterilor, poate şi a arhitecţilor greci, a contribuit la introducerea unor inovaţii constructive. Amplasată pe un deal (705 m altitudine) cu perspectivă către valea Mureşului şi Sarmisegetusa Regia, controlând drumul antic de acces către aceasta, ridicarea cetăţii a presupus iniţial lucrări considerabile de amenajare pentru obţinerea unui platou pe culme şi a unor terase. Se remarcă aici cisterna de apă, boltită, situată la baza platoului superior, a fost construită după tehnica romană din piatră legată cu mortar, fiind alimentată de o conductă din olane.

4. Cetatea dacică de la Costeşti-Cetăţuie domina şi supraveghea o întinsă zonă situată la poalele sale, pe malul stâng al râului Apa Oraşului. Pe culmile din vecinătate, la Ciocuţa, Dâlma-Brăiţei şi Cetăţuia Înaltă au fost ridicate alte fortificaţii cu rolul de a bloca accesul către aceasta dinspre vest şi sud. Importanţa sa strategică este deosebită: controlul cetăţuii deschidea drumul către Sarmisegetusa. Făcând parte dintr-un complex sistem de apărare, Cetăţuia de la Costeşti construită între sfârşitul sec. II şi începutul sec. I a. Hr. este cea mai veche dintre fortificaţiile dacice din Munţii Orăştiei.


Cetăţuia cu sanctuarele sale şi aşezarea civilă dezvoltată la poalele sale a fost probabil prima capitală a regatului dac condus de Burebista. Ea va trece în decursul istoriei prin mai multe faze de întărire şi refacere datorate fie introducerii unor noi tehnici de construcţie, fie avatarurilor războaielor daco-romane, ultimul dintre acestea fiind dealtfel şi cel ce a pus capăt existenţei sale în anul 106 d. Hr. Cetăţuia de la Costeşti este un punct de reper deosebit pentru istoria geto-dacilor, fiind prima cetate construită după o planimetrie şi o tehnică nouă de influenţă elenistică (ziduri din blocuri din piatră de talie cu parament dublu), păstrând în acelaşi timp elemente ale sistemul vechi de fortificare, şanţuri şi valuri de pământ. Odată cu cucerirea Daciei de către romani, ruinele ei au servit drept carieră de piatră pentru construirea castrului de la Bucium.

5. Cetatea dacică de la Căpâlna se află la 2 km de satul cu acelaşi nume, pe Dealul Cetăţii, având altitudinea de 610 m, între Valea Gărgălăului şi Pârâul Râpii. Fiind înconjurat de pante abrupte, singura cale de acces era spre sud-vest, printr-o şa îngustă. Pentru a putea fi utilizat, culmea dealului a fost amenajată în mai multe terase. Sistemul de fortificare, încă vizibil pe teren, este reprezentat de un şanţ, două valuri cu câte un şanţ interior, un zid de incintă şi un turn-locuinţă. Rolul strategic al fortificaţiei era acela de a împiedica pătrunderea în Dacia intracarpatică, pe singurul drum ce venea de la sud de Munţii Carpaţi.


Potrivit cercetărilor arheologice, construirea cetăţii a fost stabilită la mijlocul secolului I a. Hr., în timpul regelui Burebista. Se pare că, după primul război daco-roman (101- 102), în conformitate cu tratatul de pace încheiat între împăratul Traian şi regele Decebal, acesta din urmă a fost obligat să demoleze parţial zidurile de apărare. Înainte de începerea celui de-al doilea război (105), fortificaţia a fost refăcută în mare grabă, folosindu-se chiar şi elemente arhitectonice ale sanctuarului. Cetatea a fost incendiată şi distrusă de armata romană, probabil în anul 106 p. Hr.

6. Cetatea dacică de la Băniţa a fost construită în zona cea mai înaltă a dealului Piatra Cetăţii sau Dealul Bolii, care se află la limita vestică a bazinului văii Jiului (altitudine 904 m). Dealul, înconjurat pe trei părţi de apele râului Băniţa, oferea în mod natural posibilităţi de apărare, accesul fiind posibil doar pe latura de nord, unde, de altfel, sunt amplasate elementele de fortificaţie din epoca dacică. Pantele foarte abrupte ale dealului, precum şi existenţa unor reduse suprafeţe plate, au determinat pe constructori să realizeze lucrări ample de nivelare şi să conceapă un sistem de apărare original: zidurile de incintă, turnurile şi platformele pentru luptă corp la corp, se eşalonează în trepte.


Primul element de fortificaţie este zidul de 115 m lungime, gros de cca. 2 m, ridicat pe pantele de nord şi nord est ale dealului, construit în tehnica murus Dacicus. Intrarea în cetate se făcea prin zona de nord-est, fiind marcată de poartă şi o scară monumentală cu o lungime de 4,50 m; scara are trepte din piatră calcaroasă şi este mărginită de ziduri marginale, cu rol de balustradă din andezit. Cercetările arheologice au stabilit că cetatea a fost construită la sfârşitul sec.II a.Hr. şi a funcţionat până în timpul primului război daco-roman din 101-102 p.Hr., când a fost cucerită şi distrusă de romani. Pierderea cetăţii de la Băniţa, a permis armatei romane să avanseze pe drumul către capitala regatului, Sarmizegetusa Regia, fapt atestat de existenţa castrelor de marş romane de la Jigurul Mare şi Comărnicel.

Mai mult informatii despre aceste cetăţi găsiţi pe www.inmi.ro/dacice/dacice.html

Dacii o discuţie fără sfârşit şi ba chiar contra-productivă

Subiectul daco-geţi a devenitul unul la modă în ultima perioadă. Cunoscători sau nu mulţi îţi ermit să se lanseze în discuţii despre daci. Există o serie de grupări care încearcă să-şi construiască o imagine şi un nume spunând lucruri care sunt departe de adevărul istoric. Ascunzând într-o doză de misticism religios câteva elemente istorice şi amestecându-le cu enormităţi greu de acceptat de orice istoric de bun simţ aceştia oferă imaginea unei conspiraţii generale contra istoriei dacilor pe care îi prezintă drept unicii înaintaşi ai românului de azi.

Iată aici părerile susţinute de această grupare:


Interesant este că dincolo de toate aceste acerbe porniri împotriva istoriei oficiale, pe care o consideră a fi promotoarea unui fals, grupul condus de dentistul Napoleon Săvescu, Mircea Chelaru şi Daniel Roxin, nu a iniţiat nicio acţiune de remarcat pentru păstrarea, conservarea sau restaurea patrimoniului cultural naţional care îi priveşte pe daco-geţi. În afara unor manifestări câmpeneşti, a unor conferinte prin hoteluri scumpe sau a unor filmuleţe pe internet, aportul acestor "iubitori" ai istorie dacilor se dovedeşte a fi doar o relaţie la mare distanţă cu locurile unde au trăit şi s-au luptat dacii. Cum ar spune americanul sunt "friends with benefits", însă beneficiile le obţin doar ei, nu şi siturile arheologice.

http://www.historia.ro

16 comentarii:

Abaris spunea...

Articolul este de genul copita in gura la modul gratuit din partea revistei Historia. Haideti sa vedem cine si ce se scrie la Historia si cat de prieteni sunt ei idealurilor nationaliste. Interviuri cu Norman Manea si Patapievici, comentariile lui Cartarescu,prezentari de carte cu autori de genul Adriana Babeți, Mircea Mihăieș și Mircea Nedelciu. Toti nume grele ale peecee-ului romanesc.

Articolul e plin pana la refuz de "logical fallacies" si diversiuni:
- recursul la autoritate (un stomatolog e un stomatolog sau dentist deci gura mica si nu are voie sa se pasioneze de Daci; daca demonstra ca Dacii erau persi, sirieni, evrei, tigani sau greci atunci totul era in regula).
- spin-off: dezastrul de la cetatile dacice i se datoreaza stomatologului ala nenorocit nu "pleiadei" de ticalosi perindate 20 de ani Cultura - inclusiv Mircea Diaconu, (interpretul comunistilor simpluti dar dedicati din aceiasi ani 80 pe care ii blameaza autorul articolului si care se pare ca sunt singra recomandare a actorului cu privirea tulbure)
- vina prin asociere: daca pe vremea lui Ceausescu cineva a incercat sa exploateze propagandistic o teorie istorica veche atunci teoria este invalida pentru ca in constiinta publicului aceasta apare asociata cu Ceausescu. Deci "Ceausescu" a fost un om RAU, corect? Atunci si teoriile asociate cu el sunt rele, corect? Manipulare nesimtita.
- devierea atentiei - incepe pe un ton oarecum academic pentru a anestezia cititorului, o lalaie cu detalii precise dar cunoscute de aproape toata lumea, pentru ca la urma sa furnizeze pastila cu otrava. Atacul fulgerator impotriva "dusmanilor" Chelaru, Savescu, Roxin. Considerati "contraproductivi" fara a se spune clar de ce. Ar fi fost interesant cat de productivi au fost ministrii culturii de 20 de ani incoace.

In aceeasi nota:
Mai demult ati publicat un articol frumos despre Hyperboreea. Preluat de la o alta revista cu specific, dar, atentie, unde scrie si Sorin Adam Matei. Probabil unul dintre cele mai desantate produse ale peecee-ului romanesc. Articolul sau "Binecuvantat fie Youtube" de la http://revistahiperboreea.com/binecuvantat-fie-youtube/ ar trebui sa discrediteze cu totul revista Hyperrboreea. Acolo copitatul susnumit trage copita dupa copita unor "fosti legionari" trecuti la cele vesnice. Printre altele, copitatul a fost dat afara de la EVZ pentru un articol cretin despre fetita lui Pavel Stratan.

1Autonom spunea...

@Abaris,

Nu ocolim articole interesante doar pentru ca la revista X scrie si Nelu care e canalie. Ar fi stupid. Analizam doar continutul materialelor, nu caseta de redactie.

Articolele lui Savescu sunt poate cele mai cretine articole scrise despre istoria dacilor. Absolut imbecile. Ba chiar ma asteptam ca un om cu studii superioare, chiar daca nu are nicio legatura cu istoria, sa nu scrie tampenii cu Dacia lui Decebal care "avea granita de vest la Lacul Constanta din Elvetia" si aceasta este baza de calcul pentru a socoti teritoriul ocupat de armatele romane. Construind pe o astfel de minciuna gogonata, toata constructia se naruie si oricat de bune ar fi intentiile celor implicati totul se compromite.

Oare de ce crezi ca toti istoricii calificati din tara asta resping ideile raspandite de Savescu & Co? Pentru ca sunt nefondate (sau crezi ca e o invidie generala sau o tradare in bloc?!)!

Uite un material destul de bun ca raspuns la filmul scos de Savescu si Roxin Răspuns unei manipulări numite: “Dacii, adevăruri tulburătoare 2012”

Iti recomand ca de acum sa incepi sa citesti ce spun profesionistii, istoricii, despre acest subiect si abia apoi sa te indrepti spre ceea ce spun amatorii...

Abaris spunea...

Scuze nici nu m-am uitat pe filmuletul respectiv. Pentru ca nu despre asta e vorba. Poate ca ceea ce scrie Savulescu e total gresit. Dar nu despre asta e vorba in articol. Un articol decent ar fi luat in tarbaca punctual fiecare aberatie a lui Savulescu. In schimb a trantit o concluzie uzand de distorsiuni, acuze, erori de judecate.

Cum poti sa-l acuzi pe Savulescu ca nu organizeaza santiere arheologice cand este interzis pentru persoane private sa organizeze asa ceva?

Uite, daca ai o boala, poti cauta pe internet, te documentezi, eventual incerci sa-i spui doctorului ce ai citit. Asta te poate tranti pentru ca se simte jignit ca-i contesti autoritatea si competenta sau te poate indruma catre o serie de lucrari stiintifiice care sa te ajute (inclusiv pe internet).
Despre asta e vorba pana la urma.

Apoi spaima nu este vis a vis de prostiile pe care le pot insira unii despre subiectul in discutie. Este vorba de adoptarea unei noi mistici nationale cu rol unificator. Crestinismul si-a pierdut, ca vrem sau nu, acest rol. Eu nu mai pot sa ma rog in aceeasi biserica, cu nume de sfant strain, impreuna cu o jumatate roman ce spune cu patos "Romania tara de r...". Aici este punctul nevralgic. O identitate romaneasca asumata constient dar si manifestata, satula de straini - mai mult sau mai putin colorati.

Acesta mistica dacica, nationala si anti-imperiala ii deranjeaza pe respectivii colportori. Ei intarata cele doua tabere (istoricii consacrati impotriva amatorilor de istorie dacica) tocmai pentru a distruge aceaste noi mituri fondatoare si unificatoare (puse pe baze mai mult sau mai putin stiintifice). Oare cui serveste aceasta zazanie?

Toate cele bune.

Teavă Gheorghe spunea...

Menţionez de la bun început că eu nu sunt doctor, ci inginer. Cu toate astea, îmi permit să-i întreb pe „istoricii cu patalama” : au observat ei pe COIFUL DE AUR de la COŢEFENEŞTI un simbol MITRAIC, cum este TAUROCTONIA ??? Vă răspund eu : NU !?!? ... atunci nu toţi doctorii şi inginerii sunt dobitoci, ci şi „istoricii lui peşte” pe care-i p lingeţi ! Dacă vă întrebaţi ce RELEVANŢĂ are această „descoperire inginerească”, o să vă spun că „istoricii lui peşte” susţin că MITRAISMUL a fost adus în DACIA de romani după 106 d.C.. Dar ce ne facem ? ... COIFUL DE AUR DE LA COŢOFENEŞTI este datat sec al V-lea ÎNAINTE DE CRISTOS !!!!... deci dacă MITRAISMUL a ajuns la Roma după „anul 0” şi dacă MITRAISMUL se practica în DACIA cu 5 secole înainte de Cristos, rezultă că „istoricii lui peşte” sunt cu pluta !!! ... O civilizaţie care „împrumută” o RELIGIE, este INFERIOARĂ, sau în cel mai bun caz POSTERIOARĂ celei de la care a împrumutat/furat !!! Acelaşi RAŢIONAMENT poate fi extins şi la LIMBĂ şi la PRIMORDIALITATE ! Înainte de a lua drept „adevăruri incontestabile” HISTERISMELE HISTORIEI, aflaţi că Istoria nu se studiază eficient numai de către istorici, iar eu am demonstrat aici că un inginer „vede” ceea ce un „istoric al lui peşte” nu a văzut ! Istoria trebuie studiată de COLECTIVE MULTIDISCIPLINARE, deoarece trebuiesc analizate : medicina vremurilor, tactici şi startegii militare, religii, cunoştinţe metalurgice, geologice, geo-climatice, tradiţii, obiceiuri, folclor, logică, filozofie, etc. „Istoricii lui peşte” nu sunt posesorii „adevărului istoric”, deoarece Istoria este scrisă de învingători şi este ... subiectivă !... nici măcar asta nu au priceput-o ! ... chestie de inteligenţă !

Teavă Gheorghe spunea...

... Mişcarea Dacia care este „dacomaniacă”, a fost acuzată de „Pisso&co” de ... fascistoidism... mă bucur că voi publicaţi aşa ceva, deoarece demonstrează... contrariul... am zis eu că numai cuvântul LEGIUNE ne ridică părul pe spinare, darămite ideologia lor !? ... chiar dacă voi nu o să publicaţi postarea mea, o s-o „propag” eu ! Apropos de Sarmizegetusa, aţi scris că „romanii ar fi construit acolo ceva” ... FALS !!!... ei numai AU RAS TOT !!!... IAR CETĂŢILE DACICE SUNT CU MULT MAI VECHI DECÂT SUSŢIN „ISTORICII LUI PEŞTE” !!!... v-o spune un inginer ! :))))))

Abaris spunea...

Cui foloseste antagonizarea unei miscari cu caracter nationalist? Peecee-ului romanesc.

Incredibil cum oameni cu interese comune pana la urma se pot intarata in halul asta la golanismele unor alogeni grupati in jurul unor revistute gen historia. Pentru ce? Pentru niste vorbe.

Aplicand inginereste briciul lui Occam, dupa ce s-au eliminat toate lucrurile false ceea ce ramane nu poate fi decat adevarul. Oricum ceea ce historia publica e o golanie, o marlanie si o manipulare.

Avem nevoie de unitate nu de "adevarurile" copitatilor peecee.

Abaris spunea...

Problema e daca Nelu nu e doar o canalie singulara ci simptomul adevaratei orientari a revistei.

Ceea ce ar fi stupid este bunacredinta si increderea cand vine vorba despre derbedeii peecee si intelectualismul lor fatarnic, incompetent, dar ferm infipt in bugetele de stat.
Paunestii, Draganii, Chelarii, Savestii, Roxinii se distreaza pe banii lor si cel putin cu un scop nobil. Ceea ce nu se poate spune despre niciunul dintre personajele ce publica la historia.

Toate cele bune.

Karl-Heinz Hoffmann spunea...

Domnule Țeavă,

Sunt istoric specializat pe istorie contemporană, nu îmi permit să mă amestec în istoria antică și să mai dau și verdicte categorice. Deci, referitor la coiful pomenit de dvs nu mă pot pronunța pentru că nu am studiat subiectul. Mă pot însă folosi de logică, cea care nu trebuie să părăsească niciodată un istoric. Dumneavoastră susțineți că prezența unui coif cu însemne mitraice dovedește că „MITRAISMUL se practica în DACIA cu 5 secole înainte de Cristos”??!! Adică un singur coif poate dovedi că aici se practica mitraismul? Nu vi se pare o dovada ridicol de subtire? Nu altare, nu inscripții în peșteri, piatră, stâncă. Nimic altceva, doar un coif poate dovedi existența unei activități religioase în toată regula?!.. Dacă ajungem la astfel de concluzii după ce găsim o inscripție pe un coif, atunci nu trebuie să ne mai supărăm pe evrei care au scris prin Carol Iancu și Teșu Solomovici că ei sunt aici, în forma unei COMUNITĂȚI, încă de pe vremea dacilor. Iar argumentelor lor sunt mai numeroase decât coiful amintit... Și tot sunt prea puține pentru că lipsește cu desăvârșire dovada că au avut o vatră în spațiul dacic unde au dus o viață organizată.
Argumentele lor se bazează pe:
-La castrul roman de la Pojejena (Caraș-Severin) a fost descoperită o monedă de bronz din anii 133-132 îHr, enmisă de Bar-Kochba.
-diplomă militară, apx. anul 157, atribuita unui veteran din Caesarea, Barsinesus Calisthensis, „probabil evreu”.
-sec II. piatră de inel cu inscripție iudaică descoperită la Sarmizegetusa, precum și un altar cu inscripția votivă dedicată zeului „Theos Hypsistos” de către Aelia Cassia, persoană de origine iudaică.
-sec III. plăcuță de aur cu inscripție bilingvă, descoperită la Dierna (Orșova, Mehedinți). Inscripția era PROBABIL o invocare a divinității iudaice Jao-Jahve.
(Carol Iancu, Evreii din România, ed. Hasefer, București, 1996)

Deci, pe lângă un coif, aștia au mai multe dovezi. Dar dovedesc ele că a existat o viață evreiască, organizată și sedentară în zona dacică? NU! Sunt elemente disparate, răzlețe. Apar în locuri diferite, cu o distanță de câte un secol între ele sau chiar 3 secole...
Deci vă lipsește experiența pentru realizarea unei interpretări istorice. Un coif e ridicol se puțin pentru a susține că „MITRAISMUL se practica în DACIA cu 5 secole înainte de Cristos”. poate coiful a fost doar obiectul unui simplu troc, nimic altceva...
Ok, închei aici și vă recomand ca pe viitor să fiți mai deschis spre a afla și părerea „istoricilor cu patalama”. Mai mult, vă recomand ca în cazul în care sunteți pasionat de istorie să urmați o instituție superioară de specialitate. Dar, la fel, numai dacă sunteți deschis și mergeți să învățați metodologia de cercetare și interpretate a dovezilor istorice. Dacă mergeți hotărât să „vindeți castraveți grădinarilor”, o să vă putrezească în coș...
Numai bine.

Karl-Heinz Hoffmann spunea...

@Abaris, după cum vezi, nu poate exista unitate naționalistă cu niște oameni care fug de naționalism ca dracu de tămâie. Uite ce scrie dl Țeavă despre Mișcarea Legionară. Ce părere ai, este prost informat în istoria mișcării legionare (imposibil, cunoaște toate perioadele istoriei la perfecție :) sau e rău intenționat? Alege tu. Nu se va supăra mai tare decât dacă îi spui că e diletant sau amator în istorie (contemporană).

Există o șansă de unitate sau colaborare cu cei ce măcar se revendică a fi naționaliști. În rest..

Karl-Heinz Hoffmann spunea...

@Abaris, revistele Historia și Hyperboreea sunt, per ansamblu, dăunătoare. Dar încă mai au unele articole care nu trebuie ocolite. Ăsta cred că este unul dintre ele, cu mici, foarte mici rezerve.

„Paunestii, Draganii, Chelarii, Savestii, Roxinii se distreaza pe banii lor si cel putin cu un scop nobil.”
Nu cred că un securist ca Păunescu sau un colaborator ca Drăgan, un mason precum Chelaru pot fi altruiști și naționaliști. Nu am cum să fiu atât de naiv.
Despre Săvescu și Roxin nu pot spune (deocamdată) că sunt rău intenționați sau au interese obscure. Doar că mi se pare dubios ca un om cu studii superioare precum dl Săvescu să fie atât de ignorant în istorie și să spună inepțiile la care a făcut referire și @1Autonom. Că o fac pe banii lor, nu știu. Păunescu a băgat mâna adânc în privatizările frauduloase și fondurile securității încât își permite să îi sponsorizeze pe toți ceilalți (așa cum se întâmplă acum). Evident că pentru istoria și identitatea noastră națională e profund dăunător ca cineva să o deformeze doar pentru că are bani și, deci, își permite. Distracția lor, nefericirea noastră, Abaris.
Eu vreau să îmi cunosc adevărații părinți, nu să mi-i atribuie cei amintiți mai sus că așa au ei hobby. Sunt suficiente argumente logice și dovezi istorice indubitabile care dovedesc că suntem în mare parte daci. De ce e nevoie să fie aduse falsuri, argumente lipsite de logică și incoerente? Cui folosește???... În niciun caz nouă, doar acelora care spun de secole că nu știm cine suntem...

Abaris spunea...

Domnule Hoffmann,

Sansa indiscutabil exista. Si este in puterea noastra sa nu o ratam. D-l Teava stie prea putin despre Legiune dar poate fi ajutat sa afle mai multe. Eventual din surse independente. Este exact punctul meu de vedere. O vorba proasta scapata la suparare nu-l descalifica automat pe d-l Teava. Oricum sunt sanse mai mari de respect pentru adevar decat de la colectivul "historia".

O sinteza a istoriei Legiunii facuta de un american. Il poate ajuta pe d-l Teava.
http://www.counter-currents.com/2012/01/the-legionary-doctrine/

Orice despre Romania scris de Revilo P. Oliver.

Toate cele bune

Abaris spunea...

D-le Hoffman,

Domnii Savescu si Roxin pot sa creada ce vor caci o fac pe banii lor. Dumneavoastra puteti sau nu sa credeti acelasi lucru. Nu va obliga nimeni nici intr-un sens nici in celalalt.

Eu personal ma simt mai apropiat de o identitate dacica decat de una "daco-romana". Tocmai pentru ideea de natiune opusa imperiului.

Constiinta "apartenentei" la imperiu a fost distructiva dupa parerea mea. De la crimele "proto-romanului" Constantin cel Exterminator de pagani, de patru ori "Dacicus", la o Patriarhie Romana de data cel putin recenta comparativ cu vecinii bulgari, la jaful fanariot si milogeala athosista cu iconitele lor de hartie colorata pe post de sfinte moaste.

Indiferent de forma pe care a avut-o sau o va avea, acesta identitate anti-imperiala trebuie sa se manifeste, indiferent de reticentele istoricilor profesionisti.

Anti-dacismul este chelalaiala de lupta a aceluiasi gen de coterie ce ne-a vindut fie unui imperiu fie celuilalt timp de 2000 de ani.

Acum se caciulesc altui imperiu, pe cat de corupt la fel de anapoda construit.

Cat de toxica a fost mostenirea iorghista in universitate - toata pleiada de grecotei si evrei, vorbareti si intriganti, vaicaritori si invartiti, santajisti si mincinosi. Cat de toxica a fost si inca este o Zoe Petre nu e necesar a se mai dezbate, cred. De cate ori s-a rescris istoria din comanda politica?

Atacul impotriva "patalamalelor" este de mult prea multe ori binemeritat. Cat s-au scremut toate patalamalele sa minta despre Legiune, timp de 50 de ani? Si va mirati ca d-l Teava (daca este real si nu altceva) nu stie despre Legiune - el citeaza alte patalamale din alte timpuri, ai caror copii ataca Dacismul cu acelasi gen de argumente.

Pe acest fond, un amator poate crede ce vrea si in pofida patalamalelor. Patalamalele, ma iertati, trebuie sa demonstreze ca servesc poporul roman inainte de burse, catedre, deplasari, bugete, obligatii, amante si relatii. Va rog d-le Hoffman uitati-va in jurul dvs. cu atentie. Poate scrieti o istorie a Facultatilor de Istorie de la Iorga incoace. Cu genealogii si etnii precizate.

PS
Eu continui sa cred ca banii "Securitatii" sunt infinit mai curati decat banii lui Soros.

Toate cele bune

Storm spunea...

In plus, tauroctonia d-lui Teava, pare o simpla scena de sacrificiu animal, scene prezente in diverse culturi. Daca in Dacia secolului 5 iC se practica mithraismul, aceasta nu este o concluzie la care se poate ajunge doar deccoperind o scena pe un coif. Sa nu uitam ca si la vechii egipteni exista practica uciderii taurului....sau, poate, ma insel??

Ţeavă Gheorghe spunea...

Pentru a avea o imagine „pe scurt” despre MITRAISM, nu pot decât să vă propun ceva în italiană, istoricii români neacordând acestui cult atenţia necesară, deşi este de mare importanţă pentru a avea o imagine REALĂ despre poporul nostru.
http://www.romanoimpero.com/2009/10/il-culto-di-mitra.html

În două cuvinte, cultul mitraic ce ajunge la Roma după Cristos, este considerat „de origine partică”. Dar PARŢII erau traci, aşa cum se vede (rapid) de pe Arcul lui Septimius Severus de la Roma (în vecinătatea Forumului lui Traian), aşa cum erau şi frigienii şi toate popoarele anatolice, până la venirea TURCILOR.
Coifurile traco-geto-dacice (sunt alte 4 descoperite în toate colţurile României - vezi aici :http://enciclopedia-dacica.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=698&Itemid=366 ) au elemente mitraice, nerelevate ca atare de istorici. Cert este că locaşurile de cult mitraice au fost convertite în locaşuri creştine, dovada cea mai evidentă fiind DENSUŞ. Se ştie despre un edict papal care ordona ştergerea tuturor „scrierilor păgâne”. Cert este că mitraismul este „sursa” creştinismului şi că cei 8 împăraţi traco-geto-daci ai imperiului roman (Galeriu, Maximinus... Constantin) au fost adoratori ai lui Mitra. Se presupune că mitraismul a supravieţuit în nordul Dunării până la „ortodoxizarea” bizantină prin intermediul slavilor. Acest „filon de cercetare” este obstacolat de cine „are alte interese”. Pentru alte detalii puteţi vizita fişierele grupului fb Mişcarea Virtuală Dacia, atrăgând atenţia că pentru „a pune cap la cap” informaţiile ... e nevoie de timp. În ceea ce priveşte atitudinea mea faţă de voi, deşi sunt naţionalist şi identific problematica zilelor de azi în aceeaşi măsură, concep alte SOLUŢII bazându-mă pe alte PRINCIPII şi având alte OBIECTIVE. La voi am ajuns în urma lincării voastre apreciative de către unul care mă acuza pe mine de a fi un „fascistoid”, ceea ce resping cu hotărâre, IDEOLOGIA noastră fiind total DIFERITĂ. Vă urez succes cu convingerea că odată şi odată veţi „aluneca” spre noi !

Ţeavă Gheorghe spunea...

@Storm... dacă dumneata crezi că un act banal precum „sacrificarea unui animal” este pus fără altă semnificaţie pe un coif de aur de ceremonie din sec. al V-lea î.C.(că doar aurul nu oferă protecţie !), la fel ca şi toate celelalte reprezentări... te înşeli ! ... nimic nu e întâmplător ! Mitraismul are multe elemente în comun cu creştinismul, dar mai ales cu... zamolxianismul (exista şi un film pe această temă la Zeitgeist... ce a dispărut „de pe Net” !? Eu nu pot să vă scriu aici tot ce ştiu, ci doar să-mi expun opiniile în urma unei documentări „fără văluri pe ochi”... cine crede bine, cine nu, iar bine.

Abaris spunea...

Daca principiile si solutiile de care vorbiti nu se adreseaza aceleiasi probleme - supravietuirea biologica a poporului roman - atunci nu sunteti nationalist ci un hobbyist.

Supravietuirea poporului roman trebuie sa treaca pe primul plan. Indiferent ce "discurs-program" vi s-a inoculat pana acum. Pana la urma e un PRINCIPIU sigur. Dincolo de interpretabilitatea scenelor de pe un coif de aur din sec V IEC.

Ca oroarea fata de cuvantul "legionar". Apropos, national-socialismul si legionarismul sunt doua lucruri distincte. Multe lucruri gandite de ei sunt mai actuale ca oricand si ar putea fi sursa de inspiratie. Totusi nu renuntati la spaima inoculata. Ganditi copilareste ... nu va suparati.


Si da dacismul are o componenta nationalista puternica.

In schimb acuza de fascism adusa teoriei daciste este cretina de doua ori.

Primo: Esential Fascismul este modernist (Marineti, D'Anunzio) in timp ce National-Socialismul este treditionalist. Daca acuzau o vaga asemanare cu societatile Thule sau Anehnerbe, o anumita intersetare cu national-socialismul mistic (Evola ar fi explicativ) ar fi fost mai credibil. Dar exista spaima unor conexiuni periculos de relevante.

Secundo: tehnica de vina prin asociere - o vina nelamurita decat in cazul capetelor seci (fascism) si asocierea printr-o presupusa asemanare.

Spuneti-va in gand atunci cand va napadesc dubiile. Ce este important cu adevarat? Supravietuirea poporului roman.

Puteti inlocui roman cu dac. Esenta o intelegeti.

Trimiteți un comentariu

Vă rugăm ca înainte de a vă expedia mesajul să vă alegeți un nume pentru a nu crea confuzii în dezbateri. Mulțumim pentru înțelegere.
Dacă nu aveți de spus nimic constructiv, nu scrieți. Nu vor fi publicate comentarii lipsite de sens sau în care sunt atacate organizații naționaliste și membri ai acestora.
„Fiecare va trebui să știe că pentru atitudinea sa va răspunde. Nu poate trăi pe lume o nație dispusă la toate părerile, la toate atitudinile...”