Nu eşti învins decât dacă refuzi lupta. – Mircea Eliade

vineri, 9 decembrie 2011

Pregătirea pentru finanțarea de la bugetul României a băncilor cu capital străin

"Aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată", așa sună o frază introductivă din proiectul ordonanței de urgență apărut pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, care, iată, din "interesul general public" devine interes privat, legalizându-se răscumpărarea de filiale de bănci pe de-a-ntregul, nu doar garantarea (într-o anumită limită) a depozitelor bancare.

Problema este tratată de Capital și Ziarul Financiar.


Textul proiectului de ordonanță de urgență

2.1.4. Transferul de active şi pasive către o bancă-punte

Art. 254/6
– (1) Banca-punte reprezintă o instituţie de credit care se constituie şi funcţionează ca bancă, potrivit art. 3 lit. a), în scopul preluării de active şi pasive ale unei instituţii de credit, în vederea asigurării continuării prestării serviciilor bancare aferente activelor şi pasivelor preluate, urmând să fie vândută ulterior către o terţă parte eligibilă. Banca-punte se constituie şi funcţionează pe o durată de până la 2 ani, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade, prin hotărâre a Băncii Naţionale a României, în situaţiile în care persistă riscul unei ameninţări la adresa stabilităţii financiare şi/sau negocierile cu potenţialul achizitor al bănciipunte nu au fost finalizate.Banca-punte este constituită în scopul asigurării continuării prestării serviciilor bancare aferente activelor şi pasivelor preluate, pentru a fi ulterior vândută către o terţă parte eligibilă.
‎"Pentru a fi ulterior vândută către o terţă parte eligibilă" - în pierdere pentru statul român, desigur.
http://riddickro.blogspot.com/2011/12/pregatirea-pentru-finantarea-de-la.html

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Vă rugăm ca înainte de a vă expedia mesajul să vă alegeți un nume pentru a nu crea confuzii în dezbateri. Mulțumim pentru înțelegere.
Dacă nu aveți de spus nimic constructiv, nu scrieți. Nu vor fi publicate comentarii lipsite de sens sau în care sunt atacate organizații naționaliste și membri ai acestora.
„Fiecare va trebui să știe că pentru atitudinea sa va răspunde. Nu poate trăi pe lume o nație dispusă la toate părerile, la toate atitudinile...”